Στο Δημαρχιακό κατάστημα Κριεζών (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)- Δ.Ε. Δυστίων – Δήμου Κύμης Αλιβερίου την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στις 11 το πρωί διοργανώνεται ενημερωτική ανοικτή εκδήλωση για το πρόγραμμα  LEADER για τους ενδιαφερόμενους της Νότιας Εύβοιας και Σκύρου από την  ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κ/Ξ CLLD–LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου με διαχειριστή τον Ευάγγελο Κούκουζα.

Η «Κοινοπραξία των εταιρειών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΕ-ΟΣΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα θα ενημερώσει  για την ανάλυση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των υποδράσεων και για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής πρότασης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενες ,ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αγρότες, συνεργατικά σχήματα, όπως περιγράφονται συγκεκριμένα για κάθε υποδράση  ξεχωριστά, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου,

Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν στην Σκύρο  την Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 11 το πρωί (Συνεδριακή αίθουσα Ξενοδοχείου “Νεφέλη” Δήμου Σκύρου (Χώρα)

Και στην Κάρυστο την Τετάρτη 3 Ιουλίου στις 19:30 το απόγευμα, στο Kέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλυβίων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Καρύστου

Ακολουθείστε μας στο Google News