Με επιστολή τους το Σωματείο της ΙΝΤΕΡΚΕΜ, γνωστοποιεί την κατάσταση που επικρατεί στο εργοστάσιο τους τελευταίους μήνες, μετά το σταμάτημα των εργασιών.

Η ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ είναι εταιρία παραγωγής – αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων, η οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται από το 1968, απασχολώντας σήμερα 100 εργαζόμενους.

Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε ιδιαίτερα κομβικό σημείο και με το γεγονός ότι διαθέτει το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα, με άδεια για διακίνηση χημικών προϊόντων, την χρίζουν ως «φιλέτο» με μεγάλη προσέλκυση ενδιαφέροντος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Καιρό τώρα μέσα από δελτία τύπου ενημερώναμε τους πάντες, τόσο για την μεθοδευμένη απαξίωση της Εταιρίας από την διεύθυνσή της εφόσον δεν αξιοποιούσε τα πλεονεκτήματα των εγκαταστάσεων της, όσο και για την στάση που κρατούσε απέναντί μας, ως εργαζόμενους μιας και δεν εκπλήρωνε τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Μη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών μας από τον μήνα Ιούλιο 2012 – Δώρο Χριστουγέννων – κ.λ.π.)

Σήμερα, μετά την απαξίωση της Εταιρίας, η Διοίκηση άλλοτε βγάζοντας μια ξερή εταιρική ανακοίνωση ενημερώνει απλά ότι η εταιρία έχει καταθέσει Αίτηση Πτώχευσης και άλλοτε χωρίς να ενημερώσει κανέναν, καταθέτει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, την στιγμή που πρώτοι εμείς θα ήμασταν αυτοί που θα συνηγορούσαμε, προκειμένου να παρέμβουμε στη δίκη, που είχε διανοιχθεί για την δήθεν εξυγίανση της Εταιρίας μας, καθώς από το μέλλον αυτής εξαρτώνται οι θέσεις εργασίας μας η ικανοποίηση των γεγενημένων οικονομικών δικαιωμάτων μας και γενικά η λειτουργία και βιωσιμότητα της Εταιρίας.

Επομένως η κοινή λογική λέει, ότι ο καλοπροαίρετος και καλόπιστος εργοδότης, που ανησυχεί για το μέλλον της επιχείρησής του, εάν είχε βρεθεί πράγματι επενδυτής, θα έσπευδε να ενημερώσει τους εργαζόμενους και όχι κρυφά να καταθέτει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106ια.

Άρα, για άλλη μια φορά, η Διοίκηση της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ , χρησιμοποιώντας πονηρούς μεθόδους έδειξε το απάνθρωπο πρόσωπο της απέναντι στους 100 εργαζόμενους, που κινδυνεύουν να προστεθούν στους εκατοντάδες απολυόμενους του Ομίλου Νεοχημικής, που είναι η μητρική της ΙΝΤΕΡΚΕΜ.

Κατόπιν των προαναφερθέντων θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ρωτήσουμε τα εξής:

1. Ποιό είναι τελικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ΙΝΤΕΡΚΕΜ;

2. Ποιος είναι ο «μέγας» αυτός επιχειρηματίας που αγοράζει επιχειρήσεις και κατόπιν προχωράει σε Αιτήσεις Πτώχευσης;

3. Θα υπάρξει δικαιοσύνη και τιμωρία για όλους αυτούς που κάνουν τους εργαζόμενους να υποφέρουν;

4. Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη για να μην κλείσει η ΙΝΤΕΡΚΕΜ, αλλά και για τον οικονομικό μαρασμό που έχει επέλθει η κοινωνία μας από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας;

Για το Δ.Σ. του Σωματείου μας