Ο Ιανός χτύπησε τη Φθιώτιδα και συνεχίζεται σε Βοιωτία και πιθανώς Εύβοια. Λιανοκλάδι, Καστρί, Λουτρά Υπάτης και άλλες περιοχές έχουν δεχτεί πολύ μεγάλη βροχόπτωση.

Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και όλα τα μηχανήματα της περιφέρειας είναι όλες έξω και μαζί με τους Δήμους υποστηρίζουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επειδή το φαινόμενο συνεχίζεται, προσέχουμε πολύ:

– Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.

– Για κανένα λόγο δε διασχίζουμε ρέματα.

– Όπου έχουμε κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε οικισμούς, μεταφερόμαστε εγκαίρως στους άνω ορόφους.

– Όπου έχουμε ευπαθείς ομάδες, κατάκοιτους, ηλικιωμένους κλπ, καλούμε εγκαίρως τις τοπικές αρχές (Κοινότητα – Δήμο – Περιφέρεια) να μεριμνήσουν για την απομάκρυνσή τους.