Στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την επαναληπτική εκλογή του μέλους του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Γραμματέας) σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ευβοίας και όσα προβλέπονται στην ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.