Με απόφαση του δημάρχου Κύμης Αλιβερίου Θανάση Μπουραντά ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής για την διάθεση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30.4.2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο δημαρχείο Αλιβερίου

Η Επιτροπή θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και θα δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση της παροχής ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών.

Η Επιτροπή θα έχει την παρακάτω σύνθεση:
Α. Τον κ. Μαστροκώστα Νικόλαο, Δημοτικό σύμβουλο Κύμης Αλιβερίου
Β. Την κα Ντόβολη Κωνσταντίνα εκπρόσωπο του διαχειριστή δικτύου Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
Γ. Την κα. Χουχούμη Μαρία, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε.
Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της δημοτικής Αρχής Νικόλαος Μαστροκώστας.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου, Μάστορη Βασιλική με αναπληρωματικό τον υπάλληλο, Λάμπρου Αντώνη.

Ακολουθείστε μας στο Google News