Η ΔΕΥΑΧ μέσω ΕΠΠΕΡΑΑ φροντίζει για την επάρκεια και ποιότητα των υδατικών πόρων. Μέσα στο καλοκαίρι καθαρό νερό στο δίκτυο της Παραλίας Αυλίδας. Το Σεπτέμβριο η δημοπράτηση του έργου που εγγυάται καθαρό και επαρκές πόσιμο νερό σε όλη την περιοχή της Αυλίδας. Εντάχθηκε και το έργο αποχέτευσης αστικών λυμάτων Βασιλικού, Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. Και ο Δήμος Χαλκιδέων, έχει αφυπνιστεί ως προς τα μεγάλα και χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα, επιδεικνύοντας ευαισθησία για την επάρκεια και ποιότητα των υδατικών πόρων ως πολύ σημαντικού παράγοντα που διαμορφώνει το επίπεδο των δημόσιας υγείας του πληθυσμού αλλά και για την ορθή διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων ως πολύ σημαντικού παράγοντα τόσο στην ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.


Με ενεργή την επί του αντικειμένου ΔΕΥΑΧ, επιδεικνύει ετοιμότητα και ωριμότητα σε μελέτες, επάρκεια σε διαχείριση και αποτελεσματικότητα στη διεκδίκηση των κοινοτικών κονδυλίων (με συγχρηματοδότηση σε υψηλό ποσοστό από το Ταμείο Συνοχής) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Μέσα στο καλοκαίρι καθαρό νερό στο δίκτυο της Παραλίας Αυλίδας

Ο δήμαρχος, Θανάσης Ζεμπίλης, η πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, Έλενα Βάκα και ο γεν. δ/ντής της δημοτικής επιχείρησης, Μπάμπης Μανιάτης, ο αντιδήμαρχος Αυλίδας, Μιχάλης Τσομώκος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας, Μπάμπης Χατζηστάμου, επιθεώρησαν σήμερα (Παρασκευή,22 Ιουνίου) την πορεία των εργασιών των «συμπληρωματικών έργων Εμπλουτισμού και Βελτίωσης Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας».

Το έργο (που είχε δημοπρατηθεί στις 20 Μαρτίου) αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου μεταφοράς νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στο Διυλιστήριο Αυλίδας καθώς και στην κατασκευή του απαιτούμενου Αντλιοστασίου (το κόστος του ανέρχεται στα 591.762 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Με την ολοκλήρωσή του θα αντιμετωπιστεί πλήρως το ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα ύδρευσης στην Παραλία Αυλίδας. Οι καλοκαιρινές διακοπές στην υδροδότηση θα πάψουν, κυρίως όμως, η παροχή καθαρού πόσιμου νερού για τους καταναλωτές του δικτύου της Παραλίας Αυλίδας, θα καταστήσει τον υφιστάμενο εφιάλτη του εξασθενούς χρωμίου, οριστικά παρελθόν.

Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, πριν δηλαδή από τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα παράδοσης του έργου.

Το Σεπτέμβριο η δημοπράτηση του έργου που εγγυάται καθαρό και επαρκές πόσιμο νερό σε όλη την περιοχή της Αυλίδας

Η λύση που επέλεξε και πέτυχε ο Δήμος Χαλκιδέων και που εξασφαλίζει και εγγυάται τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, μέσω διασύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και κατασκευής του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης της περιοχής από αυτό (δηλ. με τη μεταφορά νερού από το δίκτυο από το οποίο υδρεύεται η Αθήνα, στις δεξαμενές ύδρευσης όλων των οικισμών της περιοχής Αυλίδας), βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης.

Στην προσεχή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ (μετά την προέγκριση των όρων από την Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, με την με αρ. πρωτ. οικ. 120622/20-06-12 απόφασή της) θα προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων».

Η δημοπράτηση, δεδομένου ότι πρόκειται για διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, υπόκειται σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Υπολογίζεται ότι θα προκηρυχθεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου αγωγών (συνολικού μήκους 25,1 χιλιομέτρων) υδροδότησης των υφιστάμενων δεξαμενών όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας από την κεντρική τροφοδοτική Δεξαμενή του Διυλιστήριου.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2.100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ύδρευσης σε όλους πλέον τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας.

Εντάχθηκε και το έργο αποχέτευσης αστικών λυμάτων Βασιλικού, Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, που απασχολούσε για χρόνια τους κατοίκους της, επιλύεται.
Με (την με αρ. πρωτ. οικ. 120576/19-06-12) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Δ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» εντάχθηκε στον Αξονα Προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, με δικαιούχο τη ΔΕΥΑΧ.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 14.837.127,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), με την ίδια συμμετοχή να ανέρχεται στα 694.065,31 ευρώ.
Με την κατασκευή του να έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης, 6,5 έτη από την έναρξη των εργασιών.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των αστικών λυμάτων των οικισμών Βασιλικού, Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά στην αποχέτευση των αστικών λυμάτων Βασιλικού, Αγ.Νικολάου και Ν.Λαμψάκου, οι οποίοι είναι οικισμοί γ’ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε έξι υποέργα:
1ο Υποέργο: Μελέτη έργων (εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων) συλλογής λυμάτων οικισμών Αγ.Νικολάου και
Ν.Λαμψάκου
2ο Υποέργο: Βασικό σχέδιο αποχέτευσης πρώην Δήμου Ληλαντίων, με το κατασκευασθέν (με καταθλιπτικό αγωγό 6 χλμ.) και το υπολειπόμενο (με καταθλιπτικό αγωγό 2 χλμ.) τμήμα του, μαζί με τα δομικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά των αντλιοστασίων και το σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.
3ο Υποέργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βασιλικού, με συνολικά 31,5 χλμ. εσωτερικού και 4,9 χλμ. εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης.
4ο Υποέργο: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 11 χλμ. για τον Αγ. Νικόλαο και 6,9 χλμ. για τη Ν. Λάμψακο, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού αγωγού 650 μ. και κατασκευή των δύο τοπικών αντλιοστασίων
5ο Υποέργο: Συνδέσεις των αντλιοστασίων με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Με την ολοκλήρωση του έργου: Θα παραδοθούν τα εσωτερικά δίκτυα των τριών οικισμών καθώς και ο αγωγός προσαγωγής προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Διαδημοτικού Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παρενεργειών της απουσίας δικτύου αποχέτευσης στους τρεις οικισμούς, στο μεγαλύτερο και στους δύο παραλιακούς, της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.
Περνώντας την περιοχή σε άλλο επίπεδο υποδομών και πολιιτισμικού δείκτη, προστατεύοντας το περιβάλλον της και κατ’ επέκταση, την τουριστική ανάπτυξή της και επιτρέποντας στους κατοίκους της να στοχεύσουν ψηλότερα.