Την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΒΙΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης δήλωσε: Είχαμε εξαγγείλει ότι τα καλύτερα έρχονται. Η συστηματική δουλειά που γίνεται στο Δήμο μας φέρνει αποτελέσματα. Η ένταξη του έργου «Αποχέτευση οικισμού Ροβιών – αναβάθμιση ΕΕΛ Λίμνης Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προϋπολογισμού 4.354.900 € είναι γεγονός. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών που έκανε δεκτή την πρότασή μας. Είναι ένα έργο το οποίο συμβολίζει τη νέα εποχή στο Δήμο μας.

Ακολουθείστε μας στο Google News