Σήμερα, 08/12/2010, οι βουλευτές της Ν.Δ. Κώστας Μαρκόπουλος και Κώστας Τζαβάρας κατέθεσαν 15 Eρωτήσεις στα Υπουργεία που αναφέρονται παρακάτω, σχετικά με τις χορηγίες και συμβάσεις μεταξύ ΜΚΟ και Υπουργείων. Ακολουθεί το κείμενο προς ένα Υπουργείο.

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Ιωάννης Ραγκούσης
αρ. πρωτ. 7443 – 08/12/2010
 
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
αρ. πρωτ. 7442 – 08/12/2010

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Δημήτριος Δρούτσας
αρ. πρωτ. 7451 – 08/12/2010
 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
αρ. πρωτ. 7446 – 08/12/2010

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
αρ. πρωτ. 7456 – 08/12/2010

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός: Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη
αρ. πρωτ. 7445 – 08/12/2010
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου
αρ. πρωτ. 7452 – 08/12/2010

 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Δημήτριος Ρέππας
αρ. πρωτ. 7453 – 08/12/2010

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργός: Λούκα Κατσέλη
αρ. πρωτ. 7455 – 08/12/2010

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
αρ. πρωτ. 7454 – 08/12/2010

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
αρ. πρωτ. 7444 – 08/12/2010

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Χαράλαμπος Καστανίδης
αρ. πρωτ. 7447 – 08/12/2010
 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Χρήστος Παπουτσής
αρ. πρωτ. 7448 – 08/12/2010

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
αρ. πρωτ. 7450 – 08/12/2010
 
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Υπουργός: Ιωάννης Διαμαντίδης
αρ. πρωτ. 7449 – 08/12/2010


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα. Τίνα Μπιρμπίλη
ΘΕΜΑ: Συνεργασίες και διαδικασίες αναθέσεων έργων του Υπουργείου με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Πολλά έχουν δημοσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω καταγγελιών το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση κρατικών κονδυλίων μέσω χορηγιών και άλλων μορφών χρηματοδοτήσεων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Επίσης, έχει γίνει λόγος για οδηγίες σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ για την προσκόμιση αποδείξεων προκειμένου, που αποσκοπούσαν στην αιτιολόγηση κενών στη διαχείριση επιχορηγούμενων κρατικών κονδυλίων.

Επίσης, πολύ συχνά, άτομα που έχουν σχέση με τους κρατικούς φορείς διαχείρισης αυτών των κονδυλίων, εμφανίζονται παράλληλα να κατέχουν ηγετικούς ρόλους στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Ερωτάται η κα. Υπουργός

1. Ποιά έργα έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο που προϊσταστε ή από εποπτευόμενους σε αυτό φορείς σε ΜΚΟ από την ανάληψη της κυβέρνησης σας, μετά τις εκλογές του 2009;

2. Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των σχετικών δημόσιων φορέων (προκήρυξη, δημοσίευση σε εφημερίδες, ορισμός επιτροπής αξιολόγησης κ.λπ.); Παρακαλώ αναφέρατε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και σχετικά ΦΕΚ.

3. Ανά χορηγία ή σύμβαση ανάθεσης σε ΜΚΟ, ποιά είναι τα αντικείμενα των έργων και ποια τα σχετικά ποσά των συμβάσεων μεταξύ των κρατικών φορέων που εποπτεύετε και των συνεργαζόμενων με αυτούς ΜΚΟ;

4. Σε ποιές περιπτώσεις υπήρξαν απευθείας αναθέσεις έργων και δράσεων και με ποιο αιτιολογικό;

5. Υπήρξαν αναθέσεις / χορηγίες που αφορούσαν στην ίδια ΜΚΟ; Αν ναι, με ποιό σκεπτικό το Υπουργείο σας ή οι εποπτευόμενοι φορείς του συμμετείχαν οικονομικά σε δραστηριότητες της;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ