Ο Συμεών Κεδίκογλου ενάντια στις συντεχνιακές λογικές στον κλάδο των ιατρικών ειδικοτήτων.

Ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου, εντοπίζοντας συντεχνιακές λογικές στη λήψη αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ. αναφορικά με την αναγνώριση ιατρικών εξειδικεύσεων και την λανθασμένη υπαγωγή τους σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας.

Μια τέτοια περίπτωση, την οποία συμπεριέλαβε στην ερώτησή του, είναι ενδεικτικά η, σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. (αριθ. 29 της 221ης Ολομ. 25-06-2009), υπαγωγή της Παιδοδερματολογίας ως εξειδίκευση της ειδικότητας της Παιδιατρικής και όχι της Δερματολογίας, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και την αντίστοιχη πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε συνέχεια, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Τιμοσίδης σε συνάντηση που είχε με τον κ. Κεδίκογλου σχετικά, αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύθηκε να εξετάσει το ζήτημα, προτάσσοντας το νόμο και το συμφέρον της δημόσιας υγείας.