Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών και Υγείας, για το πρόβλημα που υπάρχει με το νερό στο Δήμο Μεσσαπίων και για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, ώστε να αναστραφεί η κατάσταση και να προστατευθούν οι πολίτες της περιοχής .

Η ερώτηση της βουλευτού έχει ως εξής:
«Σε σοβαρούς και πολλαπλούς κινδύνους είναι εκτεθειμένοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Μεσσαπίων της Εύβοιας, εξαιτίας της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου και επιβαρυντικών δεικτών που διαπιστώθηκαν στο νερό της περιοχής, σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στις 17/7/09 από το ΙΓΜΕ, μετά από δείγματα που ελήφθησαν στις 15/7/09.
Στις αναλύσεις που έκανε το ΙΓΜΕ στα Δημοτικά Διαμερίσματα και στο Δήμο Μεσσαπίων, οι δείκτες που προέκυψαν για τη περιεκτικότητα του νερού σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το εξασθενές χρώμιο, το ολικό χρώμιο και το νικέλιο, είναι αυξημένοι και πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Τα δεδομένα αυτά έχουν προκαλέσει την εύλογη ανησυχία αλλά και την οργή της τοπικής κοινωνίας και φορέων των πολιτών, που βλέπουν να μένουν απροστάτευτοι και χωρίς ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μεσσαπίων και τη ΔΕΥΑΜ που έχουν την κύρια αρμοδιότητα και ευθύνη για το νερό της περιοχής, ώστε να μην διατρέχουν κανένα κίνδυνο οι πολίτες.
Σοβαρή ευθύνη επίσης έχουν τα συναρμόδια Υπουργεία επί τέτοιου είδους ζητημάτων, που δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν επιληφθεί του θέματος, όπως δεν είχαν ενδιαφερθεί και για προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα.
Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή η κατάσταση αυτή πρέπει να αναστραφεί άμεσα, η κυρία Περλεπέ ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς,
1.  Πώς θα παρέμβουν αποτελεσματικά και ποια μέτρα θα λάβουν για να προστατεύσουν τους πολίτες που ζουν στο Δήμο Μεσσαπίων και που διατρέχουν πολλαπλούς κινδύνους από τη χρήση του νερού της περιοχής τους, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω;
2.  Πότε θα επιληφθούν για την πλήρη και υπεύθυνη πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για το εν λόγω ζήτημα, αφού η Δημοτική Αρχή δεν ενημερώνει σχετικά τους πολίτες, όπως θα όφειλε και όπως υποχρεούται;
3.   Έχουν δοθεί και αν όχι γιατί, τα κονδύλια που είχε ζητήσει η διεύθυνση περιβάλλοντος της Νομαρχίας Εύβοιας από την Περιφέρεια για να μπορέσει να συμβάλλει στην απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων που έχουν ριφθεί στη περιοχή και που η ύπαρξή τους προφανώς αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
4.  Πώς εγγυώνται ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που ρύπαιναν και εξακολουθούν να ρυπαίνουν το περιβάλλον;
5.    Εκτός από τη προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Μεσσαπίων που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα καθήκον των αρμοδίων, πώς θα διασφαλίσουν οι κύριοι Υπουργοί ότι δεν θα διαταραχθεί η οικονομική ζωή του τόπου εξ αιτίας του προβλήματος με το νερό και ειδικότερα οι αγροτικές δραστηριότητες;».