Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας της ΝΔ, Κώστα Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για το μέλλον του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου.

Η κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει σχέδιο Καλλικράτη στις υγειονομικές υποδομές της χώρας, βάσει ενός νέου υγειονομικού χάρτη της χώρας που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο. Οι ανακοινώσεις αυτές ευλόγως έχουν προκαλέσει καθολική ανησυχία και κυρίως στις επιβαρυμένες από τις οικονομικές επιπτώσεις, περιοχές της Ευβοίας.

Η πρόσφατη πυρκαγιά στο Κ.Υ. Μαντουδίου προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, που δημιούργησε ακόμα περισσότερα προβλήματα στην ήδη ελλιπή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της περιοχής. Αυτό το Κ.Υ. εξυπηρετεί κατοίκους μίας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας, που αποτελείται από πλήθος μικρών και απομακρυσμένων χωριών με πληθυσμούς που είναι επιβαρυμένοι, τόσο από δημογραφική, όσο και από οικονομική άποψη. Με άλλα λόγια μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτών των περιοχών είναι ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, αλλά και οι ηλικιακά νεώτεροι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση λόγων των προοπτικών που αντιμετωπίζουν για τις ζωές τους.

Ερωτάται ο κος Υπουργός

1. Με βάση το σχεδιασμό του νέου, υπό διαμόρφωση, Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, πώς προτίθεται η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις σημαντικότατες ανάγκες πρόσβασης του εν λόγω πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου στην πρωτοβάθμια υγεία;

2. Ποιές ενέργειες έχουν γίνει για την αναπλήρωση του κατεστραμμένου από την πυρκαγιά εξοπλισμού και πως θα επέλθει η υποδομή του Κ.Υ. Μαντουδίου, τουλάχιστον στην πρωτύτερη τους κατάσταση;

3. Ποιός είναι ο υφιστάμενος Οργανισμός Προσωπικού και πώς πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση του Κέντρου Υγείας;

4. Πώς καλύπτονται οι θέσεις του προσωπικού του Κέντρου Υγείας σε σχέση με τις διαπιστώσεις για τις ανάγκες του πληθυσμού, όπως αναφέρονται στη εισαγωγή;

5. Προβλέπονται νέες επενδύσεις στην Νοσοκομειακή Υποδομή και στον ιατρικό εξοπλισμό του Κ.Υ. Μαντουδίου;