Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης για τον καθορισμό της δράσης του Επιμελητηρίου Εύβοιας για το προσεχές μέλλον και λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους εμπόρους και επαγγελματίες του νομού, καταθέτουμε το πλαίσιο των προτάσεων του συνδυασμού μας αναφορικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν.

1) Ανάγκη στήριξης της συνεταιριστικής Τράπεζας η οποία αποτελεί εργαλείο για την τοπική επιχειρηματικότητα και σανίδα σωτηρίας για τον πανταχόθεν βαλλόμενο Ευβοέα επιχειρηματία.
2) Ρυθμίσεις και μείωση εισφορών των μελών μας
3) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και πίεση για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
4) Επιτάχυνση διαδικασιών ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεων από το ΕΤΕΑΝ
5) Άμεση επιστροφή Φ.Π.Α στις εξαγωγικές επιχειρήσεις
6) Προσπάθεια πάταξης του παραεμπορίου με ενδεχόμενη δημιουργία ομάδας περιφρούρησης σε συνεργασία με το Δήμο
7) Διαφάνεια μέσω αναρτήσεων στη Διαύγεια όλων των αποφάσεων της Διοικητικής επιτροπής.
8) Εξέταση προϋποθέσεων δημιουργίας πολυκαταστήματος με ευβοϊκά προϊόντα σε τιμή κόστους
9) Πυρόπληκτα δάνεια-Αναπροσαρμογή του επιτοκίου στη βάση που είχε αρχικώς προσδιοριστεί (όχι περισσότερο από 3%
10) Μετά τα προβλήματα του ΕΛΚΕΣΥΠ ανάδοχος της έκδοσης  Barcode (Μπάργκοουτ) να γίνουν τα επιμελητήρια πανελλαδικά
11) Αξιοποίηση του Δημοκρίτου ο οποίος αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των μελών μας
12) Διαφημιστική καμπάνια για τα ευβοϊκά προϊόντα πανελλαδικής εμβέλειας
13) Κατοχύρωση κοινής σήμανσης στα ευβοϊκά προϊόντα με παράλληλες προωθητικές ενέργειες και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε αυτή την κατεύθυνση
14) Εκσυγχρονισμός Portal (Πόρταλ) Επιμελητηρίου
15) Κατασκευή ιστοσελίδας ενημέρωσης Βιοτεχνών (σε συνεργασία με ΙΟΒΕ) για τιμή εισαγωγής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που κατασκευάζονται εκτός Ελλάδας, προκειμένου να κατασκευαστούν από Ελληνικές επιχειρήσεις εάν είναι εφικτό σε καλύτερες τιμές (π.χ. Πόσο κοστίζει η αγορά στην Ελλάδα μεταλλικού φαναριού που κατασκευάζεται στην Κίνα)
16) Αποκατάσταση  του ποσοστού 90 προς 10 των προϊόντων γης και θάλασσας σε σχέση με τα υπόλοιπα εμπορεύματα στις λαϊκές αγορές
17) Αξιοποίηση τουριστικού προϊόντος της Εύβοιας με κάθε πρόσφορο μέσο, με ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κάθε περιοχής (π.χ Θερμαλισμός στη βόρεια Εύβοια, Θρησκευτικός τουρισμός στην βορειοκεντρική κλπ)