Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης όρισε τον κ. Λιάσκο Αργύρη ως Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες της οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Καταργείται η ανάθεση, ως προς την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του κ. Σκοπελίτη Δημήτρη, για θέματα πρωτογενούς τομές Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας.

Ως εντεταλμένος Σύμβουλος ορίζεται ο κ. Καλομοίρης Μιχαήλ του Αθανασίου, στον οποίο ανατέθηκε η εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων σε θέματα πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας.

Τις αρμοδιότητες του άμισθου Αντιδημάρχου κ. Λιάσκου Αργύρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλος Γεώργιος.