Δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύμης Αλιβερίου το γήπεδο μπάσκετ της κοινότητας Καλεντζίου προϋπολογισμού 70.574,51 €. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή και τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου το οποίο θα έχει διπλή χρήση (μπάσκετ-βόλευ), θα διαθέτει ελαστικό δάπεδο με τις καλύτερες προδιαγραφές ασφάλειας για τους αθλούμενους, συνολικών διαστάσεων ( 31,580μ Χ 17,69 μ ) και αγωνιστικού χώρου 28,00μ x 15,00μ.

Για το έργο αυτό δεν υφίσταται θέμα απαλλοτριώσεων, δεδομένου ότι θακατασκευαστεί σε δημοτικό χώρο της Τοπικής Κοινότητας Καλεντζίου. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και αρίστης ποιότητας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ενώ η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν καταχώρησης με τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και ένταξής του σε Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Ακολουθείστε μας στο Google News