Την αντίθεσή του στην εκχώρηση του δικαιώματος αξιοποίησης του Δημόκριτου από μια αμφιβόλου αξιοπιστίας Αναπτυξιακή εταιρία η οποία δεν θα υπόκειται σε πλήρη δημόσιο έλεγχο εξέφρασε ο συνδυασμός Νέο Επιμελητήριο στην συνεδρίαση της Τετάρτης 19 Σεπτεμβρίου.

Στην συνέχεια η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Οι λόγοι που διαφωνήσαμε για την συγκεκριμένη απόφαση εκφράστηκαν επαρκώς από το σύνολο των επιμελητηριακών συμβούλων του συνδυασμού μας αλλά και από τον επικεφαλής της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Χρήστο Κούτα ο οποίος υπέβαλλε και την παραίτησή του ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του θεσμού και την κατάργηση ουσιαστικά της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου αφού ένα τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των μελών μας θα το χειριστεί μια διορισμένη από τον πρόεδρο εταιρία και όχι οι άνθρωποι που οι έμποροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες του νομού ψήφισαν για να τους εκπροσωπούν…..
 
Μεταξύ των αντιρρήσεων που εκφράσαμε επιγραμματικά αναφέρουμε:
 
Ο Νόμος 3419/ 6 Δεκεμβρίου 2005 περί επιμελητηρίων στο άρθρο 4 δίνει τη δυνατότητα στο φορέα μας να αξιοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία χωρίς μεσάζουσες εταιρίες
 
Ο Δημόκριτος αποτελεί το σπουδαιότερο (και το μόνο εκτός από το κτήριο της Βενιζέλου) περιουσιακό στοιχείο των μελών μας συνυφασμένο με την ιστορία του τόπου μας και άρα όχι μόνο μεγάλης οικονομικής αλλά και ιστορικής και συναισθηματικής αξίας που δεν έχουμε δικαίωμα να διαχειριστούμε χωρίς πλήρη διαφάνεια…
 
Συνεισφορά των εκατοντάδων αναπτυξιακών εταιριών που έχουν δημιουργηθεί πριν από μια εικοσαετία σε όλη την Ελλάδα δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα και οι απόψεις για τον τρόπο λειτουργίας τους διίστανται!
 
Στην παρούσα ανακοίνωσή μας όμως δεν έχουμε στόχο να επαναλάβουμε τους λόγους που εκφράσαμε στην δημόσια συνεδρίαση και είναι ήδη γνωστοί αλλά μέσω αυτής να προτείνουμε στον επικεφαλής της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας κ. Χρήστο Κούτα να επανεξετάσει την απόφασή του και να μην παραιτηθεί από το Επιμελητήριο…
 
Συμφωνούμε με όσα εξέφρασε στην δημόσια τοποθέτησή του στις 19 Σεπτεμβρίου αλλά ακόμα και αν δεν ήμασταν σύμφωνοι πιστεύουμε ότι στην δύσκολη για όλους μας εποχή δεν περισσεύει κανείς στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει από το επιμελητήριο..
 
Επιχειρηματίες με τις δικές του γνώσεις είναι απαραίτητοι (ακόμα και αν εμείς σε πολλά δεν συμφωνούμε ή αν ο Πρόεδρος αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων)…
 
Η Αποχώρηση όλων των συμβούλων και η παραίτησή τους από το διοικητικό Συμβούλιο απλώς «νομιμοποιεί» ακόμα περισσότερο τη στρεβλή αντίληψη του Προέδρου για τη διοίκηση του Επιμελητηρίου….
 
Ο Νομοθέτης δεν πρόβλεψε μονομελή εκπροσώπηση του φορέα και πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να αποτρέψουμε να εξελιχθεί το επιμελητήριο στη Ρώμη του Ιουλίου Καίσαρα ή στη Γαλλία του Βοναπάρτη….
 
Παρακαλούμε τον κ. Κούτα να το ξανασκεφθεί και να αποσύρει την παραίτηση του!