Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ευβοίας Γιώργος Μπουραντάς, μετά την χθεσινή συνεδρίαση στον Δήμο Χαλκίδας, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, με σχετική του ανακοίνωση αναφέρει τα προβλήματα που είχε η μελέτη του καθηγητή κου Βλάχου.

Συμμετείχαμε σήμερα στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα «παρουσίαση κυκλοφοριακών μελετών-ρυθμίσεων και εφαρμογή αυτών στην πόλη της Χαλκίδας», χωρίς όμως να έχουμε λάβει εγκαίρως όλα τα στοιχεία της «μελέτης», ώστε να είμαστε σε θέση να εκφράσουμε τις απόψεις μας ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας που είμαστε.

Συμμετείχαμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης, ενώ οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί σχετικά με τη πεζοδρόμηση του αρχικού τμήματος της οδού Αβάντων και την ένταξη του συνολικού έργου στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 9.188.601 ευρώ, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος.

Από την παρουσίαση της «μελέτης» από τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Θάνο Βλαστό προκύπτει ότι η εργασία η οποία παρουσιάστηκε, δεν αποτελεί μελέτη σύμφωνα με την έννοια και τις προδιαγραφές του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και εκπόνησης μελετών», ενώ μόνο τέτοιες μελέτες μπορούν να υποβληθούν στο ΕΣΠΑ.

Τα Πανεπιστήμια δεν είναι μελετητικά γραφεία και δεν έχουν το δικαίωμα να εκπονούν μελέτες. Μπορούν να διεξάγουν μόνο έρευνες, που είναι δυνατόν να προσανατολίσουν τις όποιες μελέτες εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί συγκεκριμένο έργο.

Στη προκειμένη περίπτωση, θέλοντας να ξεπεράσουν το νόμο, ανέθεσαν απευθείας ερευνητική εργασία, για να χρησιμοποιηθεί ως μελέτη και έτσι να καταστρατηγηθεί ο νόμος για τις μελέτες αλλά και για τις απευθείας αναθέσεις που απαγορεύονται.

Τα ΑΕΙ σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν.1514/1985 και τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις απευθείας μόνο για ερευνητικές εργασίες. Βασικό χαρακτηριστικό της επιστημονικής έρευνας είναι η πρωτοτυπία ως προς το εξεταζόμενο ζήτημα.

Αυτή η εργασία την οποία θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν ως μελέτη για το ΕΣΠΑ, δεν είναι δυνατό να την αξιολογήσει σοβαρά κανείς για τους εξής λόγους:

*Δεν αποτυπώνει την υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση του συνόλου της πόλης της Χαλκίδας.

*Δεν υπάρχουν μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου των κυριοτέρων αρτηριών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συγκοινωνιακών μελετών.

*Δεν υπάρχουν προσομοιώσεις των κυκλοφοριακών φορτίων, ώστε να φανεί πως επιβαρύνονται οι κύριες οδοί από τα διάφορα σενάρια πεζοδρομήσεων και έτσι να μπορούμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων προτάσεων.

*Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια. Τα μόνα εναλλακτικά σενάρια είναι γύρω από το ποιο ύψος θα πεζοδρομηθεί η οδός Αβάντων.

*Δεν αντιμετωπίζει καθόλου το γεγονός ότι ολόκληρη η κυκλοφορία της πόλης οδηγείται προς το κέντρο της, που η «μελέτη» θέλει να αναβαθμίσει, λόγω του μεγάλου αριθμού Παρκινγκ αυτοκινήτων που υπάρχουν (δημόσιων και ιδιωτικών), με συνέπεια το κέντρο της πόλης να έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο Παρκινγκ.
 
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι τμηματικές για τη περιοχή του Κέντρου, τη περιοχή της Λ. Χαϊνά, τη περιοχή του Κάστρου και δεν εξετάζονται οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Δεν υπάρχει καθόλου επιμέτρηση των προτεινόμενων εργασιών, ώστε να ξέρουμε πως προέκυψε ο προϋπολογισμός των 9.188.601 ευρώ που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Γιατί να είναι αυτό το νούμερο και να μην είναι 2.000.000 ευρώ ή 12.000.000 ευρώ?

Η εργασία αυτή δεν διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται (μονοδρομήσεις οδών, πεζοδρομήσεις οδών, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κλπ) θα είναι χρηστικές και βιώσιμες και ούτε εξασφαλίζει ότι το δημόσιο χρήμα που θα επενδυθεί θα πιάσει τόπο.

Η εργασία αυτή αποτελεί μια Τεχνική Έκθεση και δεν αποτελεί συγκοινωνιακή μελέτη της Πόλης της Χαλκίδας.

Η Χαλκίδα έχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη που θα λάβει υπόψη της όλες τις περιοχές της πόλης αλλά και τις μελλοντικές επεκτάσεις της, ώστε να προκύψουν μόνιμες λύσεις που δεν θα υποθηκεύουν το μέλλον της για δεκαετίες.

Διαφωνούμε απολύτως με τη πρακτική του Δήμου Χαλκιδέων να αναθέτει μελέτες χωρίς διαγωνισμούς με το πρόσχημα των ερευνητικών εργασιών ή να αναθέτει απευθείας μελέτες με κατάτμηση παρακάμπτοντας το Ν. 3316/2005 ή να μη προκηρύσσει Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για έργα σημαντικά για το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της Πόλης μας.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Μπουραντάς

Διαβάστε επίσης: Ναι στην πεζοδρόμηση της Αβάντων