Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γιάννης Σιαγιάννης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Δημότες» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, με ανοιχτή επιστολή του προς τους πολίτες καταγγέλλει την υποβάθμιση της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομίας), επισημαίνοντας ως υπεύθυνο για την αποδόμησή της, τον Δήμαρχο, Δημήτρη Θωμά.

Στα πλαίσια της αποκεντρωμένης λειτουργίας της Πολιτείας , ο Νομοθέτης με το ν. 3852/10 χορήγησε στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού την αρμοδιότητα μιας σειράς νευραλγικών υπηρεσιών όπως αυτή της πρώην Πολεοδομίας και νυν Υπηρεσίας Δόμησης.
Η σκέψη του Νομοθέτη ήταν ότι οι Δήμοι όντας πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και γνωρίζοντας καλύτερα τα προβλήματα τους θα μπορέσουν να διαχειριστούν κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.
Εξ άλλου η σκέψη του Νομοθέτη ήταν πως οι Δήμοι ήταν πλέον ώριμοι να διαχειριστούν Υπηρεσίες που άπτονται ευρύτερων πολιτικών του Κράτους.
Όπως επίσης ότι οι Δήμοι είναι – φορείς – ταγοί της νομιμότητας και ταγοί της έννοιας της εξυπηρέτησης του πολίτη και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής του.
Η σκέψη είναι απλή . Όσο πιο κοντά έχεις τις υπηρεσίες υποτίθεται ότι τόσο καλύτερα εξυπηρετείσαι.
Τα παραπάνω αποτελούν το κανόνα. Δυστυχώς όμως κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του.
Μια από αυτές είναι και η περίπτωση του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 19-5-2012 και με αφορμή τον ορισμό της Επιτροπής Αυθαιρέτων τονίσαμε ότι η απόφαση είναι κατά παράβαση του Νόμου και άρα η συγκρότηση όπως και οι όποιες μελλοντικές αποφάσεις της είναι άκυρες.
Παράλληλα τονίσαμε το μεγάλο πρόβλημα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης Κύμης και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να εστιάσει τη προσοχή του, πάνω σ αυτό.
Η ζοφερή πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμαρχος κ. Θωμάς παρέλαβε μια άρτια συγκροτημένη Υπηρεσία Δόμησης απ’ την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά μέσα σε 15 μήνες τη αποδόμησε και την απαξίωσε.
Το ‘’ιδιοκτησιακό καθεστώς‘’ που διαπερνά την αντίληψη της Δημοτικής πλειοψηφίας (στη λογική Δημοτική Αρχή είμαστε, ότι θέλουμε κάνουμε ) τους οδήγησε μέσα από προφανή κατάχρηση εξουσίας αλλά και παράβαση καθήκοντος να αποσταθεροποιήσουν μια Υπηρεσία (‘’ελέγχοντας καλύτερα τη λειτουργία της’’) και να οδηγήσουν στο αδιέξοδο εκατοντάδες πολίτες αλλά και επαγγελματίες του κλάδου των οποίων οι υποθέσεις στοιβάζονται επί μήνες στα αρχεία της Υπηρεσίας.
Υπολογίζονται σε χιλιάδες !!! οι ανοικτές υποθέσεις πολιτών στην ίδια Υπηρεσία.
Η απαξίωση του προσωπικού , η μετακίνηση έμπειρων υπαλλήλων , η μετακίνηση φάντασμα για νευραλγικές υποθέσεις και το αδιέξοδο λειτουργίας συνθέτουν τη θλιβερή εικόνα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι όλες !!! οι μετακινήσεις , οι αποσπάσεις υπαλλήλων είναι παράνομες και καταχρηστικές κατά παράβαση του απόλυτα σαφούς και απόλυτα γνωστής Νομοθεσίας.
Οι περισσότερες αυτών των μετακινήσεων, πέραν του παράνομου των αποφάσεων, δεν έχουν αναρτηθεί στο ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’, κάτι που συνιστά πρόσθετο λόγω ακυρότητας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η 145/11-3-2011 απόφαση Δημάρχου που μετακίνησε υπάλληλο στη Δημοτική ενότητα Κύμης και απ’ αυτήν άλλο υπάλληλο στην Υπηρεσία Δόμησης δεν έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ , όπως επίσης και η 279/27-4-2011 που αποφασίζει την προσωρινή αναστολή της προηγούμενης (145/11-3-2011).

Δημότισσες και Δημότες
Όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι έχουν οδηγήσει σ’ αδιέξοδο την Υπηρεσία και σε υποβάθμιση της εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου και όχι μόνο .
Τολμούμε δε να αναφέρουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα για την κατάσταση που επικρατεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη μιας Δημοτικής λειτουργίας:
– Ξένης προς την Νομιμότητα και τη Χρηστή Διαχείριση που όλοι μας ανεξαιρέτως πρέπει να τηρούμε.
– Ξένης προς την ορθή διαχείριση του Ανθρώπινου δυναμικού.
– Ξένης προς τον απόλυτο σεβασμό, προς την εξυπηρέτηση και τα δικαιώματα του πολίτη
– Φιλικής όμως στον ιδιότυπο ‘’ καθεστωτισμό ‘’, που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν .
Διαβεβαιώνουμε τους Δημότες μας ότι η Αντιπολίτευση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και θα κρίνει και θα αποκαλύπτει και θα προτείνει θέσεις που ταυτίζονται απόλυτα με το συμφέρον του Δημότη που είναι ταυτόχρονα και Δημόσιο συμφέρον.
Δηλώνουμε ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που περνά η Χώρα και ο λαός μας, ενώ άλλοι ασχολούνται με τον μακριά απ’ τα συμφέροντα των πολιτών ‘’καθεστωτισμό’’ τους , εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για Νομιμότητα , Διαφάνεια , Χρηστή Διοίκηση , Αλληλεγγύη και απαράβατη στήριξη των συμφερόντων των Δημοτών μας , του συμφέροντος των πολλών.
Συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε αλλά και να απαιτούμε από Θεσμούς που έχουν την υποχρέωση της ‘’ελεγκτικής νομιμότητας’’ να σταθούν απαρέγκλιτα δίπλα στα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών, της Νομιμότητας και της Διαφάνειας. Της Λογοδοσίας και της Αλήθειας.

Γιάννης Σιαγιάννης
Επικεφαλής
του Συνδυασμού
Ενεργοί Δημότες

Σημείωση: Ο κ.Σιαγιάννης αναφέρεται και σε έγγραφο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών του Δήμου, προς τη κ.Γερακούδη και το Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο επισημαίνουν τα προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.