Η τραγική κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της κεντρικής Εύβοιας, είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια.

Το 2007 το περιβαλλοντικό κίνημα της Εύβοιας, ανακίνησε το θέμα της ποιότητας των υδάτων εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ρύπανσης και μόλυνσης από τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Λίγο αργότερα ήλθε στη δημοσιότητα, ξανά από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, η ρύπανση των υδάτων από εξασθενές χρώμιο εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Στις 17/07/2007 η δ/ση Περιβάλλοντος της Ν.Αυτοδιοίκησης Εύβοιας με το υπ.αρθ,1937 έγγραφο της ενημερώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική ηγεσία του νομού , την Περιφέρεια και το ΥΠΕΧΩΔΕ για την πολύ σοβαρή ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα και ζητάει από τους ανωτέρω συνεργασία ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω η βλάβη των υδάτων.
Από τις κεντρικές υπηρεσίες αντιδρά μόνο το ΙΓΜΕ, το οποίο δηλώνει ενήμερο του προβλήματος και προτείνει να του ανατεθεί μελέτη, ώστε να διερευνηθεί διεξοδικά η περιοχή και να αποφανθεί για το βαθμό και τη διασπορά των ρυπαντών.
Ο Δήμος Χαλκιδέων ενήμερος και από το έγγραφο ,αλλά και από τη βλάβη των υδάτων των γεωτρήσεών του στην αριστερή όχθη του Λήλαντα σιωπά και αναζητά γεωτρήσεις για την υδροδότηση της Χαλκίδας ψηλότερα στην περιοχή των Ερίων.

Σήμερα όπως φαίνεται ο Δ.Χαλκιδέων είναι έτοιμος να διαπράξει το ίδιο λάθος και την ίδια παρανομία αφού δεν δείχνει τη διάθεση να προστατέψει το εναπομένον καθαρό τμήμα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας και να κρατήσει ζωντανή τη κεντρική Εύβοια.

Ένας νέος κίνδυνος απειλεί τις τελευταίες πηγές από τις οποίες υδροδοτείται ο Δήμος Χαλκιδέων.

Η εταιρία ΕΛΜΙΝ εξορυκτική, μεταλλευτική, συμφερόντων Βαρδινογιάννη ζήτησε να πραγματοποίηση δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Δίρφης με σκοπό να λειτουργήσει λατομεία εξόρυξης μεταλλεύματος σε περιοχή ψηλότερα από τη λεκάνη απορροής των υδάτων της Δίρφης. Μέσα στη λεκάνη αυτή βρίσκονται οι γεωτρήσεις των Ερίων από τις οποίες υδροδοτείται η Χαλκίδα.

Όταν εξορυκτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί στον υδροφόρο ορίζοντα. Δίπλα μας βρίσκεται ο Δήμος Μεσσαπίων με τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ και με τις υψηλότατες τιμές εξασθενούς χρωμίου στον υδροφορέα.

Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη λειτούργησαν λατομεία για εξορύξεις μεταλλευμάτων από τη Χαλκιδική μέχρι τη Χιλή, ο υδροφόρος ορίζοντας έγινε ακατάλληλος για χρήση από τον άνθρωπο για πάντα. Η γη έχασε την καλλιεργήσιμη αξία της με αποτέλεσμα οι ανεξάρτητοι μικροκαλλιεργητές να μετατρέπονται σε προσωρινούς εργάτες μεταλλείων και στη συνέχεια όταν ο μεταλλευτικός πλούτος εξαντληθεί ,μετατρέπονται σε άνεργους με τη γη τους κατεστραμμένη .

Ο Δήμος Μεσσαπίων και η Περιφέρεια έδωσαν θετική γνωμοδότηση στην ΕΛΜΙΝ ανοίγονταςτο δρόμο γιά την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα από τον οποίο υδροδοτείται η Χαλκίδα.

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος αναμένεται. Όπως αναμένεται και η απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδέων. Στις 23 Μαΐου τέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Γιώργο Φραντζή, Σύμβουλο της Πολιτείας Ευρίπου.

Δεσμεύτηκε η Δημοτική Αρχή ότι θα συγκροτηθεί Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα.
Όλες οι παρατάξεις δέχθηκαν ότι θα προστατευθεί η λεκάνη απορροής των υδάτων της Δίρφης,εντός της οποίας βρίσκονται οι γεωτρήσεις των Ερίων.

Έτσι,με έργα που μπορούν να πραγματοποιηθούν π.χ. φράγμα ,η Κεντρική Εύβοια να υδροδοτείται στο μέλλον από τα νερά της Δίρφης που είναι επαρκή και όχι από την Υλίκη όπως σχεδιάζουν το ΥΠΕΚΑ και οι μεταλλευτικές εταιρείες.

Όπως φαίνεται ο Δήμος Χαλκιδέων είναι έτοιμος να διαπράξει το ίδιο εγκληματικό λάθος το οποίο διέπραξαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς του νομού επί πολλές δεκαετίες.

Στην επαναφορά του θέματος της ΕΛΜΙΝ για δεύτερη και τρίτη φορά από τον σύμβουλο της Πολιτείας Ευρίπου δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.

Στις 19/09/10 με αρ.πρωτ.ΔΥΓ2/ΟΙΚ11540 στάλθηκε στο Δήμο Χαλκιδέων από το Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος με θέμα: Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος ,λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου καθορίζονται βαθμοί ευθυνών:
1) Δημοτική Αρχή ή ΔΕΥΑΧ
2) Δ/νση Υγείας Νομ. Αυτοδιοίκησης
3) Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας
4) Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Οι ανωτέρω φέρουν ευθύνη για την προστασία, μεταξύ των άλλων, της Λεκάνης Απορροής υδροληψία-πηγή υδροληψίας δηλαδή λεκάνης απορροής Δίρφης και γεωτρήσεων Ερίων.

Η εγκύκλιος τελειώνει ως εξής: Η παράβαση των ρυθμίσεων της παρούσης εγκυκλίου,συνεπάγεται,διοικητικό,πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο για τους παραβάτες.
Ελπίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα εφαρμόσει την εγκύκλιο και θα προστατεύσει την υγεία και τη γη των κατοίκων και το μέλλον των παιδιών μας.
Γιατί το νερό είναι η ζωή μας.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
Μέλος της Γραμματείας της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ