Με αφορμή δημοσίευμα με ημερομηνία 9/6/2010 για το εργοστάσιο Μηλακίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής, η εταιρεία διευκρινίζει ότι:

«Τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι εντελώς αναληθή και ανακριβή. Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μηλάκι λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα άδεια, που περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους κατά IPPC. Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής, όπου η εταιρεία έχει παρουσία, αποτελούν θεμελιώδη αξία και βασική προτεραιότητα για την ΑΓΕΤ Ηρακλής σε κάθε δραστηριότητα».