Απάντηση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο Κηρέως για τα Λιμενικά έργα στο Μαντούδι.

«Η Κυβέρνηση συμπληρώνει καθημερινά και σταθερά τα ελλείμματα υποδομών που όφειλαν να έχουν καλυφθεί εδώ και δεκαετίες…»
δήλωσε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς
Σε απάντηση επιστολής που έλαβε από το Δήμο Κηρέως σχετικά με τη χρηματοδότηση του Λιμενικού έργου του Μαντουδίου από το ΕΣΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απάντησε ως εξής:
«Κύριε Αντιδήμαρχε,
Σε συνέχεια της επιστολής σας, με αρ.πρωτ:6057/28-09-2009, και θέμα «Διαμαρτυρία για την ακύρωση πιστώσεων από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας που προοριζόταν για το Λιμάνι Μαντουδίου –Αίτημα Ανάκλησης Απόφασης», επιτρέψατε μου να αναφέρω μια επισήμανση, μια συμβουλή και μια αλήθεια:
Μία Επισήμανση: Ουδέποτε το έργο βελτίωσης και επέκτασης του λιμένος Μαντουδίου υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση σε φάσεις. Πιο συγκεκριμένα η μία και μοναδική μελέτη που υποβλήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ αφορούσε ένα και μόνον, απόλυτα λειτουργικό, έργο ύψους 8,1 εκατ. Ευρώ. Το αίτημα ικανοποιήθηκε στο σύνολό του και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, ικανοποιώντας 100% την πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Επισημαίνω ότι στο Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε ο Δήμος Κηρέως με αφορμή αυτή την ένταξη, ο Δήμαρχος Κηρέως κ. Ενωτιάδης αναφέρεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην ένταξη του Λιμένα Μαντουδίου στο ΕΣΠΑ χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά σε άλλες φάσεις του έργου ως ακολούθως: «Εκφράζω τη βαθιά μου ικανοποίηση για τη θετικότατη εξέλιξη και τις ευχαριστίες μου προς τη Ν.Α. Εύβοιας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ…».
Να σημειώσω ότι ο ίδιος ο Νομάρχης Εύβοιας κ. Μπουραντάς με την επιστολή του με αρ.πρωτ:οικ.1579/01-06-2009 με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ζητά την απένταξη του Λιμένα Μαντουδίου από το Ειδικό Αναπτυξιακό λόγω ακριβώς αυτής της υποβολής για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ  ως ακολούθως: «Επίσης, πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Ειδικό Πρόγραμμα που είναι αναπόφευκτες όπως π.χ η μη ένταξη του Λιμανιού Μαντουδίου το οποίο έχει ήδη προταθεί στο Π.Ε.Π. με 8,1 εκατ. Ευρώ…»
Ως εκ τούτου η εκ των υστέρων ανακάλυψη και άλλων φάσεων για το ίδιο έργο μάλλον προβληματισμό προκαλεί…
Μία Συμβουλή: Αναφέρετε στην επιστολή σας τα ακόλουθα: «…Η χρηματοδότηση των εργασιών του λιμένα Μαντουδίου που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ δεν φτάνουν για να ολοκληρώσουν το λιμάνι. Αντίθετα, με τα επιπλέον 5,0 εκατ. από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας  Ευρώ, θα ολοκληρωθούν τα βασικά έργα, το λιμάνι θα καταστεί λειτουργικό και επιτέλους η Βόρεια Εύβοια να αποκτήσει έξοδο από το Αιγαίο, σύνδεση με τις Βόρειες  Σποράδες, ανάπτυξη ο Δήμος Κηρέως».
Σας θυμίζω ότι η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αφορά αποκλειστικά και μόνον αυτόνομα, ολοκληρωμένα, λειτουργικά έργα, και οτιδήποτε άλλο είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι η χρήση της παραπάνω φρασεολογίας στην επιστολή σας δεν βοηθά την μέχρι σήμερα κοινή προσπάθεια που άλλωστε είχε επιτυχή έκβαση με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, καλύπτοντας μάλιστα το 100% του αιτούμενου ποσού.
Αντίθετα, η φρασεολογία αυτή υπονομεύει εκτός από την αξιοπιστία σας και την διατήρηση του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ καθώς, όπως άριστα γνωρίζετε, τα μη-λειτουργικά έργα πλέον απεντάσσονται. Η γνώση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και ο σεβασμός στις διαδικασίες διαχείρισης είναι σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω κοινή προσπάθεια προς όφελος των πολιτών του Δήμου Κηρέως…
Μία Αλήθεια: Στους εννέα μήνες της θητείας μου  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , η Εύβοια έχει ωφεληθεί με έργα, τα οποία έχουν προϋπολογισμό  πάνω από 130,0 εκατ. Ευρώ. Εξ αυτών, ήδη, έργα ύψους 10,0 εκατ. Ευρώ αφορούν το Δήμο Κηρέως  και είναι μόνο η αρχή, διότι όπως γνωρίζετε οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ εντατικοποιούνται καθημερινά και ο Δήμος Κηρέως έχει πολλά ακόμη να ωφεληθεί όπως και η Εύβοια. Άλλωστε και στο παρελθόν έχω κάνει αποδεκτά αιτήματα που εσείς εκπροσωπώντας την τοπική σας κοινωνία θεωρήσατε  δίκαια  και σωστά για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, όπως αυτό του ναυπηγείου σκαφών στο Κυμάσι…
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εφαρμόζει το Σχεδιασμό της, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, μεμψιμοιρίες και κοντόφθαλμες στρατηγικές. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με σχέδιο και προγραμματισμό η Κυβέρνηση συμπληρώνει καθημερινά και σταθερά τα ελλείμματα υποδομών που όφειλαν να έχουν καλυφθεί εδώ και δεκαετίες, οδηγώντας την Εύβοια στο δρόμο της ανάπτυξης…»

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019