Την Τρίτη 29 Ιουλίου αντιπροσωπεία της Δημοτικής Συμμετοχικής Κίνησης Αλλιώς! βρέθηκε στο Μαρμάρι στη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με θέμα την ποιότητα του νερού ύδρευσης.

Μιλώντας στους παρευρισκόμενους ο επικεφαλής της κίνησης Ισίδωρος Παπαλυμπέρης, μεταξύ άλλων, τόνισε την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων με σοβαρότητα, καθώς είναι ένα απ` τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα ενταθεί στο μέλλον.

Επίσης, επέστησε την προσοχή των συγκεντρωμένων στο ζήτημα της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης απ` το Δήμο, καθώς συχνά ο χαρακτήρας αυτός αλλοιώνεται καθώς τα έσοδα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Τέλος, συμπλήρωσε ότι δυστυχώς σήμερα υπάρχουν μεγάλα τμήματα του Δήμου μας στα οποία οι κάτοικοι δεν χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόσιμο. 

Κλείνοντας πρότεινε τις εξής ενέργειες για το μέλλον:

1. Τη διενέργεια επιστημονικής μελέτης σχετικά με τα αποθέματα και την ποιότητα των υδάτων στα όρια του Δήμου μας.

2. Την πραγματοποίηση και δημοσιοποίηση απ` τη μεριά του Δήμου ενός ελέγχου οικονομικής φύσεως που να καταδεικνύει το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας ύδρευσης και τις ανάγκες λειτουργίας της, ώστε οι Δημότες να γνωρίζουν τι οφείλουν να πληρώσουν και γιατί.