Το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, κοινοποίησε την σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του εργοστασίου της Χαλκίδας, η οποία αναφέρει και εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εργοστάσιο και πως υπάρχει σχεδιασμός επίλυσης αυτών.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή της Διοίκησης που κοινοποίησε το σωματείο, αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 28.08.2012 πρόσκλησης της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06.09.2012 συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας και του Δ.Σ. του Σωματείου του εργοστασίου της Χαλκίδας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης – διαβούλευσης για την εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού του εργοστασίου.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης παρουσίασαν αναλυτικά τις συνθήκες και τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για το μέλλον του εργοστασίου της Χαλκίδας, όπως κατ’ επανάληψη έχουν τεθεί υπόψη του Δ.Σ. του Σωματείου, επιδιώκοντας την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:
– Η αρνητική πορεία του κλάδου και ο σοβαρός περιορισμός στις δραστηριότητες του εργοστασίου της Χαλκίδας λόγω της συρρίκνωσης στην εγχώρια αγορά τσιμέντου

– Η υστέρηση του εργοστασίου της Χαλκίδας έναντι των άλλων εργοστασίων της εταιρείας ως προς τη βιομηχανική απόδοση

– Οι προσπάθειες μετασχηματισμού του εργοστασίου της Χαλκίδας από μια υπολειτουργούσα μονάδα παραγωγής τσιμέντου σε ένα σύγχρονο κέντρο βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων συναφών με το τσιμέντο

– Οι ενέργειες για τη μείωση του σταθερού και μεταβλητού κόστους του εργοστασίου της Χαλκίδας προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του.

Στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα, η αναζήτηση λύσεων είναι επιβεβλημένη.

Με συναίσθηση της ευθύνης έναντι των εργαζομένων μας και του εργοστασίου, επιδιώκουμε την εξεύρεση λύσεων, για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εργοστασίου της Χαλκίδας ως χώρο παραγωγής και διακίνησης τσιμέντου.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, τέθηκαν υπόψη του Δ.Σ. του Σωματείου για διαβούλευση 2 σχήματα εκ περιτροπής εργασίας σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση.

‘Εβελυν Μαραγκουδάκη
Arnaud Merienne