Μετά την ολοκλήρωση των πινάκων αξιολόγησης, για τις Εθνικές Κατηγορίες, είμαστε υποχρεωμένοι, για αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών, να γνωστοποιήσουμε αναλυτικά στοιχεία, αναφορικά με τους αξιολογημένους Διαιτητές της Ένωσης μας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αξιολογημένοι Διαιτητές και Βοηθοί τον Μάρτιο του 2009, όπου κι οριστήκαμε ως Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Εύβοιας (ΕΔ/ΕΠΣΕ), καθώς κι ο αριθμός τους για τις περιόδους 2009-2010 και 2010-2011.

Κατηγορία

2008-2009

2009-2010

2010-2011

 

Δ

Β

Δ

Β

Δ

Β

Α’ Εθνική

 

 

 

1

 

 

Β’ Εθνική

2

2

2

 

2

1

Γ’ Εθνική

2

2

3

2

3

7

Δ’ Εθνική

5

 

4

 

4

 

 

13

12

17


Παρατηρήσεις για τον πίνακα
• Το 2009-2010 ανέβηκε από την Δ’ στην Γ’ ο Μάγειρας. Στην Γ’ Εθνική ήταν μόνο 2 Βοηθοί, λόγω τραυματισμών κι αδυναμίας συμμετοχής της Κούκουρα, λόγω εγκυμοσύνης. Ο αριθμός των αξιολογημένων, αν δεν υπήρχαν τα παραπάνω προβλήματα, θα ήταν 17.
• Το 2010-2011 αποχώρησε οικειοθελώς ο Πάνος. Επίσης, έχουμε έναν Διαιτητή Γ’ Εθνικής στον πίνακα υποψηφίων για Β’ Εθνική (Κάμπαξης), μία Βοηθό Γ’ Εθνικής στον πίνακα υποψηφίων για Β’ Εθνική (Κούκουρα), έναν Διαιτητή Δ’ στον πίνακα υποψηφίων για Γ’ Εθνική (Θεοδώρου) κι έναν Διαιτητή Δ’ Εθνικής στα ταλέντα (Ψυχούλας Δ.). Ακόμη, δεν πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες αλλά 4 άτομα, που θα ανέβαζαν τον αριθμό των αξιολογημένων πάνω απ’ τους 20.
• Συνάμα, θα πρέπει να τονιστεί, ότι, παρ’ όλο που δεν ανακοινώνεται επίσημα πίνακας, έχουμε και πλέον των 30 Βοηθών για την Δ’ Εθνική.

Εύκολα μπορεί να γίνει η σύγκριση και να παρατηρηθεί η σαφής τάση ανόδου του αριθμού κι η δυναμική που αναπτύσσεται, μέσα κι από τις άοκνες προσπάθειες της ΕΠΣ Εύβοιας και κυρίως του Προέδρου της κου Παπακωνσταντίνου.

Θα πρέπει δε να τονιστεί, ότι πλέον για να αξιολογηθούν οι Διαιτητές κι οι Βοηθοί υποβάλλονται σε αγωνιστικές δοκιμασίες με το νέο τεστ της FIFA, καθώς και σε γραπτές δοκιμασίες. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στα γραπτά (πάνω από 90%) και ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή στις αγωνιστικές δοκιμασίες, με μειούμενο τον αριθμό των αποτυχιών (ποσοστό επιτυχίας 85%).

Θα επιθυμούσαμε να μην χαθεί καμία θέση από τους πίνακες, αλλά αυτό δεν είναι μόνο αρμοδιότητα της ΕΔ/ΕΠΣΕ και της Ένωσης και προφανώς είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων κι ατομικών επιλογών.

Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα της ΕΔ/ΕΠΣΕ και της ΕΠΣ Εύβοιας είναι η άνοδος της Διαιτησίας, μέσα από την αύξηση του αριθμού των αξιολογημένων, αλλά ταυτόχρονα και την άνοδο της ποιότητας του ανθρώπινου υλικού. Ευελπιστούμε ότι οι επόμενες χρονιές θα είναι ακόμα καλύτερες για την Διαιτησία στην Εύβοια.