Σε μια εποικοδομητική συνεργασία καλεί ο υπεύθυνος του Τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Εύβοιας, κ. Σίμος Κεδίκογλου το σύνολο των αρμόδιων φορέων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ξεκινάει διάλογο σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις των διαφόρων φορέων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τον χώρο αυτό. Ζητήθηκε με επιστολή από τις ενώσεις να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους σε μία προσπάθεια καταγραφής τόσο των προβλημάτων όσο και των αναγκών του χώρου.
Στόχος είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να οδηγήσει σε υγιέστερη λειτουργία των ΜΜΕ, που είναι καθοριστικό στοιχείο της ποιότητας της Δημοκρατίας μας.