Στη συνεδρίαση, της 27ης Σεπτεμβρίου του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων.

Στη συνεδρίαση έγινε διεξοδική συζήτηση, για τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους της Περιφερειάς Στερεάς Ελλάδας και λήφθηκαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της αδιέξοδης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, η οποία, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή που εκδόθηκε «οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, σε αδυναμία παροχής των υπηρεσίων μας προς τους δημότες μας, εξαιτίας της αδυναμίας της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς τους Δήμους.»

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Όπως έγινε γνωστό «ήδη η αδυναμία της τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων είναι ορατή και αρκετοί Δήμοι της Περιφέρειας δεν θα είναι σε θέση από τον επόμενο μήνα να πληρώσουν μισθούς και να καλύψουν λειτουργικές τους δαπάνες.

Ενώ οι υπάλληλοι της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας παραμένουν απλήρωτοι τους δύο τελευταίους μήνες και από τον Ιούλιο δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «όπως τονίσθηκε και αναλύθηκε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις της Αυτοδιοίκησης, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, η Κυβέρνηση αφαιρεί από τους Δήμους τη δυνατότητα παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους Δημότες, ιδιαίτερα των κοινωνικών υπηρεσιών και προσπαθεί μέσω επικοινωνιακών τεχνασμάτων να δημιουργήσει την εικόνα της σπάταλης και διεφθαρμένης Αυτοδιοίκησης.»

Απευθυνόμενη προς τους πολίτες της Περιφέρειας, η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας υπογραμμίζει: «Στόχος των κινητοποιήσεων μας δεν είναι η εξυπηρέτηση της δικών μας συμφερόντων, είναι μια διεκδίκηση για του Δημότες μας οι οποίοι θα στερηθούν, όσα με κόπο έχουν κατακτηθεί προς όφελος τους, προγράμματα όπως οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα ΚΑΠΗ, τα ΚΔΑΠ, Προγράμματα Απασχόλησης η συντήρηση των Σχολείων, λειτουργίες όπως η αποκομιδή Απορριμμάτων, η Ύδρευση κ.λ.π. θα ασκούνται πλημμελώς.

Επιπλέον, είναι ορατή πλέον η προσπάθεια της Κυβέρνησης, μέσω πολιτικών για αύξηση και είσπραξη τελών, να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά που πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές ανάγκες. Τις δύσκολες αυτές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στους Δημότες μας και βγαίνουμε δυναμικά μπροστά για να υπερασπίσουμε το μέλλον των παιδιών μας».

Στη συνεδρίασή της, η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε και:
Καλεί την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να αναλάβει, πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση, δυναμικών πλέον κινητοποιήσεων.
– Ζητεί να κλείσουν τα Δημαρχεία και να συμμετέχουν οι Δήμοι στις κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου με τα νέα μέτρα.
– Στη περίπτωση που τα χρήματα δεν επαρκούν για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων και δεν ληφθούν μέτρα, οι Δήμοι να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
– Να πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τους δημάρχους σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και να δοθούν συνεντεύξεις τύπου για ενημέρωση των πολιτών.
– Να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση των Δήμων της Περιφέρειας μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, λόγω της ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στο στόχο 2.
– Να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας της ΠΕΔ, στη περίπτωση που δε θα αποσταλούν από το Υπουργείο τα χρήματα για τη μισθοδοσία και οι λειτουργικές δαπάνες.