Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λαμία, με κεντρικά θέματα την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 2012-2014, καθώς και ενημέρωση για την Ε΄Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 από τον Πε

Η έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2012 – 2014 και των διαδικασιών κατάρτισής του

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό προγραμματικό κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει <