Επίσπευση μέτρων και εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του νερού στα Μεσσάπια, ζητά απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η βουλευτής Κατερίνα Περλεπέ.

Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην ερώτηση της βουλευτού Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, σχετικά με το ζήτημα της μόλυνσης στο νερό από το εξασθενές χρώμιο στα Μεσσάπια, προωθείται το σχέδιο διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται ώστε να σταματήσουν οι απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων στο έδαφος ή το υπέδαφος.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) μετά τις μετρήσεις που πραγματοποίησε σε περιοχές του Δήμου Μεσσαπίων και τη πιστοποίηση ύπαρξης αυξημένων συγκεντρώσεων ολικού και εξασθενούς χρωμίου, αναφέρει σε σχετικό έγγραφο:

«Από τα ανωτέρω αποτελέσματα που καταδεικνύουν, παρουσία του εξασθενούς χρωμίου σε ποσοστό >90% του ολικού, συνεπάγεται ότι, αυτή συνδέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ότι η προέλευση του χρωμίου οφείλεται πιθανότατα σε απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, γεγονός που ενισχύεται και με την επικρατούσα κατάσταση στη περιοχή, λαμβανομένου υπόψη ότι:

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων αλλά και στο Νομό Εύβοιας γενικότερα, διατίθενται ανεξέλεγκτα κάθε είδους βιομηχανικά απόβλητα επικίνδυνα και μη (υγρά και στερεά).».

Η κυρία Περλεπέ τονίζει ότι τα μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση της μόλυνσης του νερού στα Μεσσάπια πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, όσοι ευθύνονται να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη, και η πολιτεία να εγγυηθεί την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών που υφίστανται τώρα τις συνέπειες από την καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν ούτε έργα πρόληψης, ούτε πολιτική βούληση για να αποτραπεί η αρνητική πραγματικότητα που υφίστανται σήμερα ο τόπος και οι πολίτες.