Ημερίδα ενημέρωσης των νομικών προσώπων μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας για την αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ  στις 27/9 και ώρα 19.00 μμ στον 2ο Όροφο του Επιμελητηρίου.

Καλείστε στις 27/09/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύβοιας, (Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα) προκειμένου να ενημερωθείτε από τον κ. Γ. Γεωργακόπουλο, Συντονιστή της Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ στην ΚΕΕΕ, τον κ. Γ. Σουρμελή, Τεχνικό Συνεργάτη της ΚΕΕΕ για θέματα ΓΕΜΗ καθώς και εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την νέα νομική μορφή, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία(Ι.Κ.Ε).

Η παρουσία σας κρίνεται σημαντική γιατί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι εταιρείες, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/11, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την Κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.

Για την επίτευξη του ανώτερου σκοπού θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο:
YA Κ1-941 – Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
YA Κ1-1136 – Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»
Εγκύκλιος Κ1-1184 – Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής, παροχή διευκρυνίσεων επί της Κ1-941 και Κ1-1136
Εγκύκλιος-49/2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
– Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12
– Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 – 11/10/12
– Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
– Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.

Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά, είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr ), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας για την διεξαγωγή της  αυτοαπογραφής, το νομικό πλαίσιο, συχνές ερωτήσεις απαντήσεις, προθεσμίες υποβολής αίτησης απογραφής, έντυπα αιτήσεων κ.λ.π επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.eviachamber.gr, www. businessportal.gr