Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα που απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄βαθμού”.

Στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 στην πόλη της Λαμίας Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11 και μπορούν να την παρακολουθήσουν αιρετά στελέχη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμαρχοι, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι ΔΕΥΑ, κ.λπ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:

Εναρκτήρια Παρουσίαση 09:15-10:30

Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ & Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της Ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ
Νικόλαος Σουλιώτης, Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου
Θεοφάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Εκπρόσωπος ΔΣ ΚΕΔΕ

ΕΣΠΑ 2021-2027 10:30-12:30
Ομιλητής: Ιωάννης Φίρμπας , Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής – Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής
Νίκος Μαμαλούγκας , Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β΄ ΕΥΣΕΚΤ

Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Λέμας, Προϊστάμενος ΕΥΔ Στέρεας Ελλάδας

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο
Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ

Ερωτήσεις – συζήτηση
Συντονισμός: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ

Διάλειμμα
Ταμείο Ανάκαμψης 12:45-14:30

Δράσεις Πράσινου Ταμείου
Ομιλητής: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.
Ομιλητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ

Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον
Ομιλήτρια: Αυγή Βάσση, Επικεφαλής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος

Ακολουθείστε μας στο Google News