Η τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, με την οποία καταγγέλλει το σωματείο για επιθετική στάση έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης για τη βιωσιμότητα της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στην αρχή του Φεβρουαρίου, η διοίκηση ζήτησε τη συνεργασία των εργαζομένων για τη διάσωση της εταιρείας. Η διοίκηση κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση λειτουργίας στη βάση παραγωγής προϊόντων για τρίτους (φασόν), με παράλληλη εφαρμογή εβδομάδας 3 ημερών εργασίας, με στόχο τη σταδιακή εισροή πόρων που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αρχίσει να ανακάμπτει οικονομικά και εμπορικά.

Αγνοώντας την επισήμανση της διοίκησης ότι η βιωσιμότητα της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ εξαρτάται από την υλοποίηση των παραμέτρων που περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης (μερική παραγωγική δραστηριότητα και εκμετάλλευση του λιμανιού), το σωματείο της ΙΝΤΕΡΚΕΜ Α’, με έγκριση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων όχι μόνο δεν συνεργάστηκε αλλά παρεμπόδισε με πρωτοφανή τρόπο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας καταδικάζοντας τις προοπτικές επιβίωσής της και ως εκ τούτου θέτοντας σε κίνδυνο τις προοπτικές διάσωσης θέσεων εργασίας σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από αυξανόμενη ανεργία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το σωματείο της ΙΝΤΕΡΚΕΜ Α’ παρεμπόδισε όχι μόνο τη χρήση του λιμανιού αλλά και την είσοδο φορτηγών στο εργοστάσιο για τη φόρτωση εμπορευμάτων που είχαν ήδη παραχθεί με αποτέλεσμα να ακυρωθούν παραγγελίες πελατών λόγω αδυναμίας παράδοσης, επιλέγοντας να θέσει σε αχρηστία εμπορεύματα των οποίων η ήδη συμπεφωνημένη πώληση θα απέφερε πόρους πολύτιμους τόσο για τη μισθοδοσία όσο και για την επανεκκίνηση της ανταγωνιστικής λειτουργίας της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ.

Η εν λόγω στάση του σωματείου της ΙΝΤΕΡΚΕΜ Α’ δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως πράξη άκρως επιθετική προς την εταιρεία αλλα κυρίως προς τους ίδιους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, των οποίων οι τύχες γίνονται θύματα του παραλογισμού μιας στείρας άρνησης που καταδικάζει τις προοπτικές διάσωσης της εταιρείας. Η Διοίκηση αναγκαστικά θα χρειαστεί να επανεξετάσει τα πλάνα της, και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, να προχωρήσει σε επιπρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας σε μια ύστατη προσπάθεια να παραταθεί η ελπίδα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.