«Το Υπουργείο Παιδείας κάνει πλάτη στις εισαγωγές μιας εταιρείας με μπανάνες, η οποία σε άλλες χώρες έχει καταδικαστεί για την ποιότητα της»

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, καταγγέλλει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας πιστό στην αρχή «Καταναλώνω ότι παράγω»!!! με το υπ΄αριθμό πρωτ.Φ.14/9/6730/Γ1 από 20-1-2012, έγγραφό του με θέμα : «Πρόγραμμα ενεργειών υγιεινής διατροφής-σωστής εκπαίδευσης σε  Δημοτικά Σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης-Διανομή φρούτων στους μαθητές».

Καλεί τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και της Εύβοιας, όπως επιτρέψουν στη εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε να πάει σε Δημοτικά σχολεία και να μοιράσει δωρεάν μπανάνες DOLE εισαγωγής, για την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας των φρούτων στις ηλικίες 6-12 ετών.!

Σε μια στιγμή που η χώρα χειμάζεται ,
σε μια στιγμή που η στήριξη της τοπικής οικονομίας είναι εθνική υπόθεση,
σε μια στιγμή που τα ελληνικά φρούτα, πορτοκάλια, μήλα, ακτινίδια και τόσα άλλα μένουν αδιάθετα,
το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ως διαμεσολαβητής, κάνει πλάτη στις εισαγωγές μιας εταιρείας με Μπανάνες, που στο διαδίκτυο φαίνεται, πως δεν είναι και τόσο αθώα στη ποιότητα των αγαθών, όπου σε άλλες χώρες μεταξύ αυτών και στην Αμερική έχει καταδικαστεί γι΄αυτό.!!!

Καλούμε τους γονείς, τους δασκάλους, τους Διευθυντές και την Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες.

Καλούμε επίσης τους ντόπιους παραγωγούς πορτοκαλιών σε συνεργασία με την ΕΠΚΑ-ΣΤΕ να πάμε στα σχολεία και να μοιράσουμε δωρεάν πορτοκάλια ώστε τα παιδιά να μάθουν να σιτίζονται με αγνά ντόπια προϊόντα, στηρίζοντας έτσι και την τοπική κοινωνία.

Για την ΕΠΚΑ-ΣΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η Γ.Γ.
Γ. Μητροπέτρος         Χρύστα Δημαρέλου».