Ερώτηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα την καταστροφή του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Χάνια Αυλωναρίου- Πλατάνα – Παραλία Κύμης κατέθεσε ο βουλευτής Ευβοίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης

Στις 17 Φεβρουαρίου η Εθνική Οδός Β΄ Τάξης καταστράφηκε κατά το ήμισυ, ως εικονίζεται στην κάτωθι εμφιλοχωρούμενη φωτογραφία. Η καταστροφή της Εθνικής Οδού Β΄ Τάξης απαιτεί άμεση επέμβαση επισκευής, αφού έχει ουσιαστικά καταστραφεί το ήμισυ του πλάτους της οδού, ενώ η οδός στερείται οδοφωτισμού.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Η εν λόγω Εθνική Οδός Β΄ Τάξης, ήτοι πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, χαρακτηρίσθηκε ως τέτοια διατης ΔΜΕΟ/6105/ε/1052/π.ε απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15 της 11 Φεβρουαρίου 2011, με την οποία χαρακτηρίζεται ως επαρχιακή και  η Επαρχιακή Οδός υπ’ αρ. 8 του Πρωτεύοντος Δικτύου «Χάνια Αυλωναρίου – Όριο-Οξύλιθος – Πλατάνα-Παραλία Κύμης» με αφετηρία χιλιομέτρησης τα Χάνια Αυλωναρίου».

Η ευθύνη κατασκευής, επισκευής  και συντήρησης της άνω Οδού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3155/1955, ως ισχύει σήμερα, έχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως διάδοχο νομικό πρόσωπο της Νομαρχίας Ευβοίας, που επόπτευε το Ταμείο Οδοποιίας.

Πράγματι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη στον τρέχοντα προϋπολογισμό της εκτελούμενη σύμβαση συντήρησης κι επισκευής του επαρχιακού δικτύου της Εύβοιας, που έχει αναλάβει η εταιρεία ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε με διαθέσιμο κονδύλι 3.600.000 € .

Τις πρώτες ημέρες, που ανέκυψε το πρόβλημα, πράγματι η εργολήπτρια εταιρεία κινητοποιήθηκε για την επισκευή του τόσο κρίσιμου σημείου, αλλά αίφνης σταμάτησε κάθε ενέργεια και έτσι η Εθνική Οδός Β΄ Τάξης παραμένει έως και σήμερα αποκομμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια

ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριοι Υπουργοί:

1) Τι προτίθεσθε να πράξετε, ώστε να ελέγξετε για ποιο λόγο σταμάτησε η διαδικασία επισκευής της Οδού και

2) Για ποιο λόγο έως τώρα ΔΕΝ έχει γίνει καμία ουσιαστική επισκευή;