Ανακοίνωση της Νομαρχίας Εύβοιας σχετικά με τις τιμές του εξασθενούς χρωμίου στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Μεσσαπίων.

«Στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας σχετικά με το πόσιμο νερό, έγινε δειγματοληψία στο Δήμο Μεσσαπίων στις 11/6/2009 από τη Δ/νση Υγείας.

Ελήφθησαν δείγματα από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, τα οποία εστάλησαν για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους-Χημική Υπηρεσία Λειβαδιάς και αφορούν στο πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

Στις 25/6/2009 λάβαμε τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές του ολικού χρωμίου κυμαίνονται από 1,5 έως 22 μιλιγκράμ/λίτρο.

Οι τιμές που βρέθηκαν είναι πολύ κάτω από τα ανώτατα όρια που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (50 μιλιγκράμ/λίτρο). Για ορισμένες ιδιωτικές γεωτρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές χρωμίου, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις περαιτέρω ενέργειες».