Μετά από σχετικό έγγραφο της Δημάρχου Χαλκιδέων και έχοντας υπόψιν τα στοιχεία των απουσιαζόντων μαθητών, όπως αυτά απεστάλησαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, για δύο ημέρες, από Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, εξαιτίας μεγάλου αριθμού μαθητών που απουσιάζουν λόγω ασθενείας, των κάτωθι σχολικών μονάδων:

 • 16ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 23ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 28ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • Νηπιαγωγείο Βατώντα
 • 17ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 4ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 20ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας