Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι των Κονιστρών για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της Κυριακάτικης λαϊκής αγοράς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των κατοίκων:

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, για την απόφαση του κυρίου Γεν. Γραμ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με θέμα την Αναστολή λειτουργίας Κυριακάτικων αγορών.

Με το προαναφερθέν σχετικό αναστέλλει την λειτουργία της καθόλα νόμιμης εκατονταετούς παραδοσιακής αγοράς Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου που λειτουργεί μόνο με νωπά προϊόντα της περιοχής.

Μέχρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 λειτούργησαν κανονικά και απρόσκοππτα όλες οι λαϊκές του δήμου Κύμης-Αλιβερίου με νωπά προϊόντα που δεν αναφέρονται στα επικαλούμενα από τον κύριο Γενικό Γραμματέα.

Προφανώς ο COVID – 19 μεταδίδεται μόνο τις Κυριακές στις Κονίστρες και όχι στις αντίστοιχες στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, Δοξάτου Δράμας κα.

Το παραπάνω σχετικό του κ. Γ.Γ. έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, καταναλωτών και μικροπαραγωγών της περιοχής μας (13 χωριά), και βλάπτουν τον κοινωνικό μας ιστό και την μικρή οικονομία μας.

Ελπίζουμε και παρακαλούμε για άμεση διευθέτηση το συντομότερο δυνατόν.