Υπεγράφη την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να εκπονηθεί Οριστική Μελέτη για την Ανάπλαση της Παραλίας Κοινότητας Ανθηδόνος», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία.

Η ανωτέρω σύμβαση, συμβατικού ποσού 19.964 ευρώ με Φ.Π.Α., περιλαμβάνει την εκπόνηση:
Τοπογραφικής Αποτύπωσης
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
Σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών

Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ακολουθείστε μας στο Google News