Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ευβοίας, το Τμήμα Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων και Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ως ξενοφοβική την επιστολή της Δημάρχου Χαλκιδέων προς την Yφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη φοίτηση μαθητών – προσφύγων από τη Δομή της Ριτσώνας σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων, χρήζει απάντησης τόσο επί των νομικών όσο και επί των ηθικών θεμάτων της.

Ακολουθεί η επιστολή του τμήματος:

Το Σύνταγμα, όσο και πλήθος άλλων νομοθετημάτων και διεθνών συμβάσεων που ισχύουν στη χώρα μας ορθά απαιτούν την παροχή της ίδιας υποχρεωτικής και δωρεάν παιδείας ημεδαπών και αλλοδαπών παιδιών με εγγραφή και φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, θέση με την οποία ασφαλώς συντάσσεται και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι τα ανωτέρω έχουν διαλάθει της προσοχής της Δημάρχου ή/και των ΓΓ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά τη συνάντησή τους στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 όπου συμφωνήθηκε – σύμφωνα με τη επιστολή της Δημάρχου– η παράτυπη δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης εντός της δομής της Ριτσώνας.

Θα περιμέναμε επίσης να γνωρίζει η Δήμαρχος κ. Έλενα Βάκα ότι δεν είναι αρμοδιότητά της να υποδεικνύει το αν πρέπει να τηρηθούν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας για δεκαετίας και να καταστρατηγείται το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση με αφορμή την πανδημία που προκάλεσε o Covid-19. Η υποχρεωτική παροχή παιδείας σε ανήλικους πρόσφυγες δε μπορεί να λογίζεται και να χαρακτηρίζεται ως επιβάρυνση, τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδέων έχει λάβει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ λόγω της παρουσίας της δομής εντός των διοικητικών του ορίων. Η συνεχιζόμενη γκετοποίηση των μαθητών για σχεδόν ένα χρόνο και της άρνησης της συμμετοχής τους στην κοινωνία μας, μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα επιφέρει.

Ειδικά όταν οι δομές που η Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι δεν έχει για να διαθέσει, είναι οι ίδιες σχολικές αίθουσες που λειτουργούν το πρωί για τα παιδιά των δημοτών της Χαλκίδας και θα διατίθενται το απόγευμα για τους μαθητές από
τη δομή προσφύγων.

Δικαιοσύνη και Παιδεία #για_όλους…

Ακολουθείστε μας στο Google News