Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών, στα Γραφεία Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας στο Βουρκάρι.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα γίνεται αποκλειστικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Γραφείο Αλιείας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων. Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη τυχόν νέα έκτακτα μέτρα περί προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.

Ακολουθείστε μας στο Google News