Απογραφή Πληθυσμού 2011: 4 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από τον Άγιο