Χλόες Καστέλλας Μεσσαπίων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 19 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από τις Χλόες