Ένα ακόμη χωριό του Δήμου Κονιστρών. Το όνομά του το οφείλει στη φύση και στη θέση του.

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου Κονιστρών

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 52 κάτοικοι
Ανήκει: Κονίστρες

Νέα από το Μακρυχώρι