Έχει ανθρωπονυμική ονομασία. Η οικογένεια των Μαλετιάνων είναι πιθανότατα η πρώτη που κατοίκησε στο χωριό αυτό της Κύμης.

Τοπική Κοινότητα Μαλετιάνων Κύμης

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 169 κάτοικοι
Ανήκει: Κύμη

Νέα από τους Μαλετιάνους