Βρίσκονται πάνω στον κεντρικό δρόμο, που οδηγεί προς τη Νότια Εύβοια, λίγο πριν τα όρια του Δήμου Στυρέων. Οι Ζάρακες βρίσκονται στην ίδια θέση με την αρχαία Ζάρητρα.

Τοπική Κοινότητα Ζαράκων Διστύων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 707 κάτοικοι
Ανήκει: Δύστος

Νέα από τους Ζάρακες

Go to Top