Υπογράφηκε η σύμβαση έργου με τίτλο Εμπλουτισμός Ύδρευσης Ψαχνών, Καστέλλας και Τριάδας συνολικού προϋπολογισμού 1.073.488,45 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, στον άξονα προτεραιότητας ¨Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης”.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα και θα ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίων των κοινοτήταν Ψαχνών, Καστέλλας και Τριάδας για την ποσοτική επάρκεια του νερού ύδρευσης, με κατασκευή νέου δικτύου και εκμετάλλευση των πηγών Αγ. στεφάνου Στενής.

Ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς ευχαριστεί θερμά τους προέδρους και τους κατοίκους των κοινοτήταν στις περιοχές παρέμβασης για την εκτέλεση του έργου, τους σευνεργάτες τουτ και τις υπηρεσίες του δήμου, που συνέβαλαν στην ωρίμανση των μελετών του έργου και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του.