Απάντηση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τον κ. Ενωτιάδη για τη θέση του σε αργία.
«Μακριά από εμένα κάθε μικροπολιτική ή μικροκομματική σκοπιμότητα…», δηλώνει ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε απάντηση ανακοίνωσης του κ. Ενωτιάδη αναφέρει:
«Στη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντιμετωπίζω όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας με αντικειμενικότητα και πραγματικό ενδιαφέρον για τη λύση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, χωρίς κομματικές ή πολιτικές παρωπίδες.
Μακριά λοιπόν από εμένα κάθε μικροπολιτική ή μικροκομματική σκοπιμότητα, πολύ δε περισσότερο η παραμικρή σκέψη εμπλοκής της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας σε προσπάθειες επηρεασμού θεσμικών οργάνων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Σχετικά με την αναφορά του κ, Ενωτιάδη περί μεροληπτικής αντιμετώπισης, ενημερώνω ότι η Διοικητική Πράξη θέσης του σε αργία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 146 του Ν. 3463/2006 και μετά από σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η διάρκεια της θέσης σε αργία αποφασίστηκε αρμοδίως από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Να σημειωθεί ότι η μεταβολή χρονικών ορίων επιβολής θέσης σε αργία και ειδικότερα  η δυνατότητα πρότασης μας στο Συμβούλιο για επιβολή ποινής έξι μηνών – όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση Ενωτιάδη – δεν είναι στις αρμοδιότητές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου όριζε ποινή θέσης σε αργία μέγιστης διάρκειας έξι μηνών για τον κ. Ενωτιάδη, ενώ του επεβλήθη τελικώς από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η ελάχιστη δυνατή ποινή του ενός μηνός.
Σχετικά με το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης Ενωτιάδη και τις αιτιάσεις περί μη κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Τριάντη οφείλω να διαβεβαιώσω ότι έως και σήμερα δεν έχει περιέλθει στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η σχετική απόφαση που ο κ. Ενωτιάδης επικαλείται ούτε και σε γνώση τους το γεγονός. Παρ΄ όλα αυτά ενημερώνω ότι ήδη, με έγγραφο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζητήθηκε από το Εφετείο Αθηνών η επιβεβαίωση των ισχυρισμών του κ. Ενωτιάδη και εφόσον διαπιστωθεί συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 146 του Ν.3463/2006 θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες.
Συμπερασματικά, οφείλω να σημειώσω ότι η άγνοια βασικών κανόνων λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που με την αναφορά του ο κ. Ενωτιάδης επιδεικνύει, παρ’ ότι πολύπειρος αυτοδιοικητικός παράγων, αδικεί σαφώς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αδικεί όμως ακόμη περισσότερο τον ίδιο αφήνοντάς τον εκτεθειμένο στη συνείδηση των πολιτών…»