Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ. και ΠΕ Μαγνησίας, σας ενημερώνει ότι:

Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι» για την ΠΕ Εύβοιας, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των συλλήψεων του Πράσινου και του Ρόδινου σκουληκιού σε φερομονικές παγίδες καθώς και οι δειγματοληψίες.
Με βάση τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα (κάθε τρεις μέρες και επιτόπιες δειγματοληψίες) σας πληροφορούμε ότι:
1. Ο αριθμός ακμαίων του πράσινου σκουληκιού είναι αρκετά υψηλός σε αντίθεση με τα ακμαία του ρόδινου σκουληκιού, σε όλες τις περιοχές και σε διαφορετικά επίπεδα.
2. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίσθηκαν μικρές προσβολές από το πράσινο σκουλήκι χωρίς όμως την ύπαρξη ζωντανών προνυμφών.
3. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ζωντανά σκουλήκια στα ‘χτένια’ των βαμβακόφυτων
4. Διαπιστώσαμε ύπαρξη ‘Λύγκου’ σχεδόν σε όλες τις φυτείες (2-3 ακμαία/ 100 φυτά).
5. Παρατηρήθηκαν χαμηλές πυκνότητες τετρανύχου, αφίδων, αλευρώδη και θρίπα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

α. Συνίσταται στους βαμβακοκαλλιεργητές να ελέγχουν τακτικά τις φυτείες των και όταν βρεθούν περισσότερα από 6 σκουλήκια/100 φυτά (για το πράσινο) τότε μόνο να προβαίνουν σε ψεκασμούς με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κατά προτίμηση α.bacillus thuregiensis-με προσθήκη ζάχαρης 2%- ή β.ρυθμιστές ανάπτυξης –diflubenzuron- καθώς και γ.spinosad 48% και όχι με πυρεθρίνες) χρησιμοποιώντας τα μέσα ατομικής προστασίας και ειδοποιώντας τους μελισσοκόμους για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
β. Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής κάθε φορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος καθώς και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών.
γ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους.
δ. Αδικαιολόγητοι και άστοχοι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα καταστρέφουν τους ωφέλιμους οργανισμούς με αποτέλεσμα την έξαρση των επιβλαβών εντόμων για τις επόμενες γενεές.

Ο Δ.ΝΤΗΣ

Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Κτηνίατρος με βαθμό Α΄