Ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας με βάση το νέο πλαίσιο αυστηρών υγειονομικών περιορισμών, το οποίο επιβάλλει το κλείσιμο του μεγαλύτερου τμήματος του εμπορίου σε πανελλήνιο επίπεδο, με αμφίβολο χρονικό ορίζοντα, καταθέτει τις προτάσεις του για την στήριξη του εμπορικού κόσμου.

Το νέο κλείσιμο των επιχειρήσεων έρχεται να συμπληρώσει μία ήδη προβληματική και έντονα υφεσιακή εικόνα, με αποτελέσματα καταστροφικά για την μικροεπιχειρηματικότητα. Είναι βέβαιο, ότι σημαντικός αριθμός καταστημάτων δε θα επιβιώσει μετά από αυτήν την υγειονομική – οικονομική κρίση, εάν δεν εφαρμοστεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Θεωρούμε απαραίτητες προς εξέταση τις ακόλουθες προτάσεις :

  • Νομοθετική ρύθμιση για απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων των επιχειρήσεων που έκλεισαν υποχρεωτικά με κρατική εντολή και μείωση ενοικίου 40% για τους επόμενους 6 μήνες. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από ρύθμιση / επιδότηση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
  • Νέα προγράμματα επιστρεπτέας προκαταβολής, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση
  • Τροποποίηση της επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, ώστε τα σχετικά κεφάλαια να στηρίξουν τις υφιστάμενες θέσεις
  • Ρύθμιση 24 δόσεων για όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις, με στόχο την πρόληψη νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Καλούμε, επιμελητηριακούς και συνδικαλιστικούς φορείς του νομού και της χώρας, να απαιτήσουν την εφαρμογή των παραπάνω ή αντίστοιχων προτάσεων, ώστε αυτές να αποτελέσουν σωσίβιο διάσωσης χιλιάδων επιχειρήσεων και ανάχωμα για το κύμα ανεργίας που θα ακολουθήσει.

Ακολουθείστε μας στο Google News