Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες των Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας:

α. Συνελήφθησαν συνολικά εξακόσια σαράντα ένα (641) άτομα και ειδικότερα:

Τέσσερα (4) άτομα, για διάπραξη ληστειών.
Δύο (2) άτομα, για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Τριάντα (30) άτομα, για διάπραξη κλοπών, κλοπών – διαρρήξεων.
Ενενήντα τέσσερα (94) άτομα, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
Εκατόν εβδομήντα ένας (171) αλλοδαποί, για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα (παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών).
Είκοσι τέσσερα (24) άτομα, για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων κ.λ.π.).
Διακόσια δεκαεπτά (217) άτομα, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Εννέα (9) άτομα, για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
Έντεκα (11) άτομα, για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.
Τέσσερα (4) άτομα, για απόπειρες κλοπών.
Ένα (1) άτομο, για απόπειρες απάτης.
Ένα (1) άτομο, για πλαστογραφία.
Ένα (1) άτομο, για κατάχρηση σε ασέλγεια.
Έξι (6) άτομα, για πρόκληση σωματικών βλαβών.
Οκτώ (8) άτομα, για ενδοοικογενειακή βία.
Οκτώ (8) άτομα, για παραεμπόριο.
Είκοσι επτά (27) άτομα, για λοιπά αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα (Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) κ.λ.π.).
Ένα (1) άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Τέσσερα (4) άτομα, για αρπαγή ανηλίκων.
Δέκα (10) άτομα, για απειλή – εξύβριση.
Τρία (3) άτομα, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ένα (1) άτομο, για διατάραξη οικιακής ειρήνης.
Δύο (2) άτομα, για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Δύο (2) άτομα, για ψευδή καταμήνυση.

β. Εξιχνιάσθηκαν ενδεικτικά:

Τρεις (3) υποθέσεις ληστειών.
Μία (1) υπόθεση έκρηξης σε Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή (Α.Τ.Μ.)
Τριάντα πέντε (35) κλοπές, κλοπές – διαρρήξεις.
Εβδομήντα δύο (72) υποθέσεις ναρκωτικών.
Δεκαεννέα (19) υποθέσεις του νόμου περί όπλων.
Πέντε (5) απόπειρες κλοπών.
Εννέα (9) υποθέσεις απάτης.
Μία (1) υπόθεση βιασμού.
Δύο (2) υποθέσεις πλαστογραφίας πιστοποιητικών.
Δύο (2) υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων.
Έντεκα (11) υποθέσεις για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.