Ο επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Δημότες» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, Γιάννης Σιαγιάννης δηλώνει τη στήριξή του στους εργαζόμενους της επιχείρησης και καλεί σε κινήσεις που θα διασφαλίσουν το μέλλον της.

 Η Ηλεκτρομηχανική της Κύμης αποτελεί για την ίδια την πόλη αλλά και γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου καθοριστικό παράγοντα παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας. Παρά τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μερική απραξία της αλλά και τη συρρίκνωση του προσωπικού της ο ρόλος της για την περιοχή αλλά και για το κρίσιμο μέγεθος της απασχόλησης είναι αναντικατάστατος. Οφείλουμε αναγνωρίζοντας την ιδιομορφία της περιοχής και την οικονομική δυσπραγία που συνεχώς αναδεικνύεται να στρατευθούμε στην ρεαλιστική κατεύθυνση της διασφάλισης της λειτουργίας της. Οφείλει η κυβέρνηση να κατανοήσει και αποδεχτεί τον ρόλο της για την περιοχή και να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργίας της και παράλληλα, την διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτήν.
 Θεωρούμε ότι στο μεγάλο αυτό θέμα δεν χωρούν μικροκομματικές πολιτικές και προσωπικές στρατηγικές.
 Θεωρούμε ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων και πολιτικών και όχι επικοινωνιακών κινήσεων υποκριτικού ενδιαφέροντος ειδικά από κάποιους που έχουν μερίδιο ευθυνών απ’ την μέχρι σήμερα αποχή τους από κάθε έμπρακτη στήριξη στην Ηλεκτρομηχανική και το προσωπικό της.
 Σ’ ό,τι μας αφορά – σ’ αυτά τα πλαίσια – είμαστε και θα παραμείνουμε αταλάντευτα δίπλα στους εργαζόμενους και το Σωματείο τους στον ρεαλιστικό και δίκαιο αγώνα τους.