Συνεδριάζει και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηρέως για τον «Καλλικράτη».

Την Παρασκευή 14.5.2010 στις 8:00 μμ συνεδριάζει ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ. Κηρέως με μοναδικό θέμα:
«Ενημέρωση για την πορεία έδρας και ονομασίας του χωροταξικού Σχεδίου Καλλικράτης».
Στη συνεδρίαση θα παρευβρίσκονται όλοι του Σύλλογοι και οι Φορείς του Δήμου Κηρέως και έχουν κληθεί να παρευρεθούν και οι βουλευτές του Νομού Ευβοίας.
Ο Δήμος Κηρέως διαφωνεί και στο ΟΝΟΜΑ και στην ΕΔΡΑ του νέου Δήμου θεωρώντας ότι η ΕΔΡΑ του νέου Δήμου πρέπει να είναι το ΜΑΝΤΟΥΔΙ το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Σχέδιο «Καλλικράτης».